Hệ thống thu hồi

Cách chơi: Người chơi trao đổi trang bị với hệ thống để nhận Vàng.

I. Thu Hồi Trang Bị

Được chia làm 2 mục, [Thu Hồi Trang Bị] và [Thu Hồi Cực Phẩm], tính năng của cả 2 giao diện là như nhau, chỉ khác về giá trị

     - Giới hạn số lần giao dịch

         Giới hạn cá nhân

             o Số lần cơ bản: 3 lần

             o Tăng cấp vip để tăng thêm số lần Thu Hồi

         Giới hạn số lần giao dịch từng mục

             o Thiết lập giới hạn giao dịch của từng món

II. Diệt Boss lần đầu

    1. Diệt lần đầu

Người chơi diệt Boss lần đầu có thể nhận thưởng

    - Chia làm 2 loại

        o Thưởng diệt đầu (Mỗi SV chỉ được 1 lần)

        o Diệt đầu mỗi ngày (Làm mới mỗi ngày)

    - Nhận thưởng tại giao diện

Server cần ghi nhận lần bị diệt đầu tiên của mỗi boss

    - Diệt Lần Đầu (Diệt Boss tương ứng bị diệt lần đầu sau khi mở SV)

    - Diệt đầu mỗi ngày (Mỗi ngày diệt Boss tương ứng để nhận thưởng)

Boss khác nhau, điều kiện diệt đầu cũng khác nhau:

    - BOSS Ma Thần, VIP, Địa Cung: Diệt đầu được tính cho Người chơi nhận Thưởng Thuộc Về (Tức sát thương cao nhất)

    - Nếu thuộc về nhóm, thành viên có sát thương cao nhất trong đội sẽ đạt điều kiện nhận thưởng

    - PB Đội, điều kiện nhận thưởng: Khi diệt boss, người chơi tạo sát thương cao nhất sẽ đạt điều kiện nhận thưởng

    - Thượng Cổ Yêu Thú: Khi diệt boss, người chơi tạo sát thương cao nhất sẽ đạt điều kiện nhận thưởng

    - Boss Địa Cung: Khi diệt boss, người chơi tạo sát thương cao nhất sẽ đạt điều kiện nhận thưởng

    - PB cá nhân: Diệt lần đầu là được

    - Phong Ấn Địa: Khi diệt boss, người chơi tạo sát thương cao nhất sẽ đạt điều kiện nhận thưởng

2. Diệt Đầu Mỗi Ngày

Tương tự [Thưởng Diệt Đầu], thêm tính năng tự reset mỗi ngày

    - Làm mới vào 12:00 mỗi ngày

III. Nhật ký Thu Hồi

Thông tin như hình

    - Ghi chép thông tin của mỗi Server