Hệ thống Rèn

*****Hệ thống Trang Bị******

    Trong game có 4 chế độ PK để chọn

    Hệ thống trang bị trong LLV được xây dựng rất tốt và phong phú, khác hẳn với các sản phẩm cùng source khác

    Trang bị được chia theo hệ phái rõ ràng

    Trang bị có cấp độ riêng biệt, bên cạnh đó là Cấp mặc (Quyết định Level để mặc được trang bị đó)

1. Phẩm chất:

    Phẩm trang bị như sau, cao nhất là phẩm Đỏ

    Trắng, Lục, Lam, Tím, Vàng, Cam, Đỏ

2. Thuộc tính

    Mỗi trang bị sẽ có 2 phần thuộc tính

    a. Thuộc tính cơ bản

    Đây sẽ là thuộc tính cố định, không thể thay đổi

    Sự khác biệt giữa 2 trang bị cùng loại, cùng cấp độ, được quyết định bằng:

    - Sự chênh lệch về CHỈ SỐ của thuộc tính cơ bản

    - Sự khác biệt về thuộc tính bổ sung

    b. Thuộc tính bổ sung

    Ngẫu nhiên toàn bộ, từ thuộc tính tới chỉ số

    Chỉ có thể tẩy luyện thuộc tính bổ sung

    Thuộc tính bổ sung sẽ quyết định hướng xây dựng nhân vật Chủ Đạo trong mỗi giai đoạn cấp độ

I. Cường Hóa

    Là tính năng giúp nâng cao thuộc tính ĐANG CÓ của trang bị

    Cường hóa xx món đến cùng cấp, sẽ KHÔNG tăng thêm lực chiến

    Nguyên liệu chính: Phù Cường Hóa + Thiên Ngoại Vẫn Thiết + Nữ Oa Thạch

    Cách nhận: Phụ Bản Cốt Truyện, Nhiệm Vụ Hồng Hoang, Sự Kiện, Thương Thành

    Ngoài ra còn có Phù Bảo Hộ-Giúp khi cường hóa thất bại không bị giáng cấp, chỉ nhận được thông qua Sự Kiện hoặc mua giới hạn tại Thương Thành

II. Truyền Thừa

    Tính năng chuyển dời cấp Cường Hóa từ trang bị này sang trang bị khác

    Nếu 2 trang bị khác phẩm chất, thì cấp Cường Hóa được truyền thừa sang cũng sẽ tăng/giảm khác nhau

    Ví dụ: Trang bị cam +10 khi truyền thừa sang trang bị đỏ cấp tương ứng, cấp Cường Hóa nhận về sẽ chỉ là +9 hoặc thấp hơn

     bị sau khi truyền thừa sẽ biến mất

III. Tẩy Luyện

    Tính năng cho phép thay đổi 1 thuộc tính trên trang bị

    Cần tốn nguyên liệu để tiến hành

    Nguyên liệu nhận được thông qua phân giải trang bị, hoặc mua tại Thương Thành

    Để tẩy luyện trang bị Đỏ cần tốn thêm Ngưng Hồn Tinh Nguyên

    * Chỉ được tẩy luyện 1 thuộc tính duy nhất.

    Thuộc tính sau tẩy luyện có thể bảo lưu hoặc tiếp tục thay đổi

IV. Khảm Đá

    Tính năng để đưa Đá với các thuộc tính khác nhau + thêm lên cho trang bị

    Để khảm được Đá cần:

    * Trang bị phải có lỗ, nếu chưa có cần tốn Phù Đục Lỗ để tiến hành tạo lỗ trên trang bị

    * Có sẵn Đá, nếu chưa thì cần Hợp thành trước, hoặc tiến hành săn Boss để nhận

    Có thể tiến hành tăng cấp Đá để tăng thêm thuộc tính nhận được

    Đá được khảm có thể đổi được

    *** Nơi được đánh dấu đỏ ở hình dưới là Lỗ Khảm, nếu chưa có sẽ hiển thị thêm hình ổ khóa bên trong

V. Phân Giải

    Phân giải trang bị không dùng đến để nhận nguyên liệu Tẩy Luyện