Địa Cung

I. Giới thiệu chung

    Là 1 tính năng khó trong game

    Quái trong địa cung mạnh và có kỹ năng khống chế

    Vật phẩm rơi ra trong Địa Cung đều có giá trị

    Cửa vào Địa Cung: Lạc Dương Hoàng Thành

    Tính năng liên quan: Bang, Nhiệm vụ Diệt Ma, PK

II. Sơ lược cách chơi

    Mỗi địa cung đều có các boss trấn giữ, trạng thái boss có thể xem tại giao diện Địa Cung

    Tiêu diệt boss có tỷ lệ nhận được trang bị quý

    Ngoài ra, khi diệt quái trong Địa Cung, sẽ có tỷ lệ rơi những đạo cụ như:

    - Các loại gỗ --> Dùng để nâng cấp kiến trúc Bang

    - Ma Hạch --> Dùng để đổi các vật phẩm quý từ Tiệm Địa Cung

    Bá Chủ Địa Cung

    Mỗi ngày tiêu diệt Boss giữ ải để trở thành bá chủ

    Trở thành bá chủ có thể nhận thưởng tương ứng

    Nếu mỗi tuần trở thành bá chủ 4 lần sẽ được thưởng đặc biệt