KHAI MỞ MÁY CHỦ S1 – TRU TIÊN KIẾM

Vậy là sau thời gian chờ đợi thì Lan Lăng Vương Mobile sẽ chính thức ra mắt mọi người

vào lúc 10:00 ngày 25/10/2019 với máy chủ đầu tiên S1 – TRU TIÊN KIẾM

Tổng hợp sự kiện máy chủ mới: http://llvm.vn/news22.html

-------------------

🌐 Truy cập tại: http://llvm.vn/

🌐 Tải game Ios: http://bit.ly/LLVios

🌐 Tải game Android: http://bit.ly/LLVandroid

🌐 Link group: http://bit.ly/35fdHSn

🌐 Link nạp thẻ: https://account.mgsoft.vn

🌐 Hướng dẫn nạp: http://bit.ly/huongdannapmgcoin