KẾT THÚC ALPHA TEST

Sau gần 4 ngày mở Alpha Test thì Lan Lăng Vương Mobile đã nhận được rất nhiều ủng hộ và góp ý tích cực từ cộng đồng. Chúng tôi thông báo sẽ kết thúc thời gian Alpha Test vào lúc

• 18:00 ngày 15/10/2019.

• Các thông tin về Open Beta sẽ được thông báo vào ngày 22/10/2019. Thân ái.