Thần Khí

    I. Giới thiệu chung

    Là 2 slot trang bị đặc biệt cho nhân vật

    Thần khí tăng cho nhân vật 2 nhóm chỉ số

            a. Nhóm chỉ số cố định của mỗi Thần Khí

            b. Nhóm chỉ số tẩy luyện

    1. Tẩy luyện

    Giúp chuyển dời thuộc tính từ Thần Khí này sang Thần Khí khác

    2. Tụ Linh

    Giúp tăng chỉ số đặc biệt cho Thần Khí

            - Công kích

            - Xuyên giáp

            - Khí huyết

            - Phòng ngự

    Nguyên liệu tăng cấp chủ yếu nhận được thông qua Hoạt Động, Sự Kiện và mua tại Thương Thành

    Số Vàng cần để nâng max 1 mục, như thống kê bên cạnh