Lịch Luyện

I. Nhiệm vụ Ngày

    1. Nhiệm vụ Huyền Thưởng

    Là 1 chuỗi bao gồm 20 nhiệm vụ nhỏ

    Thưởng nhiều EXP và Đồng

    Tại giao diện Nhiệm vụ chọn Đến ngay để bắt đầu và auto làm nhiệm vụ

    2. Linh Thị Đảo

    Phụ Bản nguyên liệu tăng cấp Linh Thị

    Thưởng: EXP Linh Thị, Tiến Bậc Đan

    Số lần hoàn thành: 2 (Có thể tăng thêm dựa trên cấp VIP)

    3. U Ám Ma Vực

    Phụ Bản nguyên liệu tăng cấp Cánh

    Thưởng: Huyền Thái Vũ

    Số lần hoàn thành: 2 (Có thể tăng thêm dựa trên cấp VIP)

    4. Nhiệm vụ Diệt Ma

    Hoạt động cho các loại nguyên liệu nâng cấp nhân vật

    Tại giao diện nhiệm vụ, chọn nhiệm vụ để tiến hành

    Sau khi nhận nhiệm vụ sẽ tiến vào Địa Cung và tiêu diệt quái theo yêu cầu để hoàn thành

    5. Nhiệm vụ Hồng Hoang

    Hoạt động thưởng nhiều EXP nhân vật và EXP Mệnh Tinh

    Tại giao diện nhiệm vụ, chọn nhiệm vụ để tiến hành

    Sau khi nhận nhiệm vụ sẽ tiến vào Map Phụ Bản tương ứng, vượt Phụ Bản để hoàn thành nhiệm vụ

    6. Phụ Bản Cốt Truyện

    Hoạt động cho nhiều trang bị Vàng và nguyên liệu Cường Hóa

    Tại giao diện hoạt động, chọn map để bắt đầu

    Vượt PB trước thì có thể tiếp tục tham gia các map tiếp theo

    Sau khi tích lũy đủ số sao Phụ Bản, có thể mở rương nhận thưởng Độ Sôi Nổi-Thưởng nhiều Vàng Khóa

    7. Tiên Luyện Tháp

    Hoạt động cần thiết để nâng cấp, mở khóa Tiên Khiếu

    Vượt các tầng theo quy định để mở khóa ô Tiên Khiếu mới

    Vượt các tầng theo quy định để mở khóa loại Tiên Khiếu mới

    Vượt các tầng theo quy định, mỗi ngày có thể nhận thưởng Rương Mệnh Tinh ngày

    8. Đấu Trường

    Hoạt động chủ yếu cho Vàng khóa và Điểm công huân

    Thưởng Vàng khóa từ xếp hạng cao nhất chỉ nhận được 1 lần duy nhất

    Hoạt động PvP cơ bản, có thể tốn Vàng để mua thêm lượt tham gia mỗi ngày

    Xếp hạng càng cao, thưởng Công Huân càng nhiều

II. Phụ Bản Tổ Đội

    1. Thí Luyện Tháp

    Hoạt động thưởng rất nhiều EXP

    Kiến nghị tổ đội khi tham gia để tối ưu hóa EXP nhận được

2. Ma Tộc Xâm Lược

    Hoạt động cho trang bị Cam ở mốc Lv thấp

    Độ khó càng cao, phẩm chất trang bị nhận được càng cao, cao nhất nhận được trang bị Cam

    Độ khó:

    Thường: Rương Trang Bị Vàng

    Khó: Rương Trang Bị Vàng

    Ác Mộng: Rương Trang Bị Vàng, Cam

    3. Thần Long Điện

    Hoạt động tổ đội để farm trang bị

    Độ khó càng cao, phẩm chất trang bị nhận được càng cao, cao nhất nhận được trang bị Đỏ

    Độ khó:

    Thường: Rương Trang Bị Cam

    Khó: Rương Trang Bị Vàng, Cam

    Ác Mộng: Rương Trang Bị Vàng, Đỏ

    4. Giao Long Cốc

    Hoạt động tổ đội để farm trang bị

    Độ khó càng cao, phẩm chất trang bị nhận được càng cao, cao nhất nhận được trang bị Đỏ

    Độ khó:

    Thường: Rương Trang Bị Cam

    Khó: Rương Trang Bị Cam

    Ác Mộng: Rương Trang Bị Cam, Đỏ

III. Giới hạn

    Lịch hoạt động Giới Hạn giờ: (Chung)

    Vực Giới Tranh Bá:

    1. Thiên Tài Địa Bảo

    Hoạt động thưởng nhiều Đồng, Vàng khóa và Nguyên liệu Tụ Linh Thần Khí

     2. Thượng Cổ Yêu Thú

     Hay còn gọi là hoạt động BOSS dã ngoại

     Thưởng chủ yếu: Trang bị và nguyên liệu nâng cấp

     BOSS dã ngoại sẽ được làm mới tại các map dã ngoại vào các khung giờ nhất định

     Sau khi BOSS được làm mới sẽ có hiển thị thông báo nhắc nhở tham gia

     Phần thưởng:

     - Thưởng tham gia: Có mặt khi BOSS bị tiêu diệt, có tạo sát thương lên BOSS, không giới hạn số lần nhận thưởng trong ngày.

     - Thưởng sát thương đầu: Dành cho người tạo sát thương đầu tiên lên BOSS, mỗi ngày tối đa được nhận 3 lần.

     - Thưởng kết thúc: Dành cho người chơi tạo sát thương kết thúc BOSS, mỗi ngày có thể nhận được 3 lần

    3. Phong Ấn Địa

     Hay còn gọi là hoạt động BOSS thế giới

     Thưởng chủ yếu: Trang bị cam , đỏ, nguyên liệu nâng cấp Hồn Khí, Tiên Khiếu, Cánh, Mảnh Tọa Kỵ (Hỗn Thế Sư Vương)

     Khi đến giờ hoạt động, người chơi báo danh tham gia sẽ được dịch chuyển vào map đặc biệt

     Phần thưởng:

     - Thưởng kết thúc: Dành cho người chơi tạo sát thương kết thúc BOSS

     - Thưởng sát thương: Khi BOSS mất lượng HP nhất định, tất cả người chơi tham gia sẽ được nhận thưởng.

     - Thưởng xếp hạng: Xếp hạng sát thương lên BOSS càng cao, thưởng càng nhiều

     ****Xếp hạng sát thương sẽ được chia theo từng phái, đạt top sát thương sẽ được nhận thưởng sau khi hoạt động kết thúc

     Thưởng sẽ được phát qua thư sau khi hoạt động kết

     4. Ma Thần

     Hoạt động săn BOSS cơ bản theo cá nhân/tổ đội/bang hội

     Căn cứ theo lượng sát thương tạo ra để quyết định phần thưởng sẽ thuộc về Cá nhân/Đội nào. Nếu dịch chuyển hoặc đổi map, sát thương tích lũy sẽ trả về 0.

     BOSS sẽ được làm mới tại vị trí cố định

     BOSS có tỷ lệ rơi trang bị Hiếm

     Sau khi BOSS bị diệt, phần thưởng sẽ được phân phối ngẫu nhiên cho các thành viên trong đội.

     Thưởng chủ yếu: Trang bị, nguyên liệu Cảnh Giới, Thần Khí

     5. Vực Giới Tranh Bá

     Hoạt động PK theo phe

     Thưởng chủ yếu: Trang bị, điểm Công Huân (Có thể dùng để đổi thưởng tại Tiệm Công Huân).